Close

Buzău

Str. Pacii, Nr. 26

Telefon

0338 401 759
0786 511 860

Regulamentul de organizare şi funcţionare(ROF)

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE(extras din regulament)

 

Art. 1. Prezentul regulament a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii modificata si completata, OUG nr. 48/02.06.2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii, OMSP nr. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public, OMS nr. 1502/29.12.2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalului public, Ordinul nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, OMSP nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale în unitatile sanitare, OMSP nr. 1761/03.09.2021 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private. 

Art. 2. CARDIO CLINIQUE NCS SRL este o unitate sanitară privata cu paturi, care asigură asistenţă medicală specializata – spitalizare de zi cu ambulatoriu integrat, funcţionând în baza O.G. 124/1998, Legii nr.31/1990, specific Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, avand sediul social in str. Soroca Nr. 23, ap.l, parter, loc. Buzau si punctul de lucru in Str. Pacii, Nr. 26, loc. Buzau. 

Art. 3. Conducerea CARDIO CLINIQUE NCS SRL organizează, îndrumă, controlează şi evaluează activitatea sanitară din cadrul clinicii, militând pentru organizarea dezvoltării economice şi sociale în favoarea sănătăţii şi creşterii calităţii vieţii pacientilor.